Månedens butikk på Granstunet

Granstunet front

Hver måned kårer dere lesere månedens butikk på Granstunet

Hvilken av våre unike butikker synes du fortjener å være månedens butikk?

Hvem har den ekstra gode servicen? Hvor finner du akkurat det produktet eller den tjenesten du er ute etter?

Du kan stemme på din favoritt her.

 

Tidligere vinnere:

April 2018: Lille Gullkorn
Mai 2018: Apotek 1
Juni 2018: Carisma Dame & Herrefrisør
Juli 2018: