Vi tilbyr gratis stand til elevbedrifter, lag og foreninger.

Kontakt oss på tlf 47 87 17 21 eller på mail bjorg@granstunet.no for et tilbud