Hapro Jobb og Karriere AS flytter til Granstunet

Det er med stor glede vi ønsker Hapro Jobb og Karriere AS velkommen til Granstunet, sier Magnus Dehli, på vegne av Granstunet Eiendom AS. Hapro Jobb og Karriere AS med sine 35 ansatte på Hadeland vil fra sommeren 2018 bli å finne i 3. etasje her på Granstunet.

Det er lokalene etter avisen Hadeland Hapro Jobb og Karriere AS flytter inn i. De kjenner lokalene godt da de har disponert 400 m2 siden juli 2016. Nå flytter Hapro Jobb og Karriere også resten av virksomheten som er igjen på Brandbu og tar i bruk tilsammen 1500 m2 i 3. etasje på Granstunet.

-Hapro Jobb og Karriere er nettopp den typen leietaker vi har ønsket oss og ventet på, sier Dehli. De er en stor, solid aktør med lokal forankring.

Samlokaliserer Gran og Brandbu

-Det har lenge vært et ønske fra kundene om å ha leveransested fra Gran sentrum, sier adm. direktør Knut Nordby i Hapro Jobb og Karriere. – Derfor flyttet vi en del av virksomheten til Granstunet allerede sommeren 2016.

Knut Nordby, administrerende direktør i Hapro Jobb og Karriere AS

For å få et samlet og sterkt kompetansesenter som leverer tjenester til NAV Hadeland og NAV Jevnaker har vi jobbet for en samlokalisering av kontorene Gran og Brandbu. Vi vil også flytte hele administrasjonen og staben til Granstunet, slik at vi til sammen blir om lag 35 ansatte.

-Med 1500 m2 vil vi få flotte lokaler hvor vi kan ta imot kundene og deltakerne våre på. Her kommer vi til å ha både kontorer, møterom, kursarealer og arealer som egner seg til egenarbeid til de som skal ut i jobb, sier Nordby.

Flere interesserte til resterende ledig areal

-Hele 1. og 3. etasje på Granstunet er nå fullt utleid, sier Dehli. Det samme er Gran Handelspark. Coop Norge Eiendom, som eier begge eiendommene, vil nå ha fullt fokus på å fylle opp de siste 5 prosentene av Coop sine totalt ca. 17 000 m2 arealer på Gran. De eneste ledige lokalene nå, ligger i 2. etg på Granstunet. Dehli tror det vil være mulig at alt fylles opp allerede tidlig neste år, siden det er konkrete interessenter på alle de ledige lokalene nå.

Hapro Jobb og Karriere kommer til å flytte gradvis inn i sine nye lokaler på Granstunet, men alle vil være på plass fra 1. juli.