NYHETER

Superfredag på Gran Etter en liten periode med mye bygging og oppussing på senteret venter en nyåpning og en reåpning på senteret fredag 17.november. Det blir feiret av nabobutikkene med gode ti...